Δείτε όλους τους τίτλους της κατηγορίας από τον εκδοτικό οίκο: 
Δείτε όλους τους τίτλους της: 
Ταξινόμηση:
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ Γ ΕΚΔΟΣΗ (ΑΣΕΠ)

Τιμή Λιανικής:
21,20 €

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΑΣΕΠ)

Τιμή Λιανικής:
22,26 €

SOS ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τιμή Λιανικής:
22,26 €

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΕΠ

Τιμή Λιανικής:
31,85 €